Het bestuur van stichting ToonArt

Toonart is in 2004 opgericht in Hooge Zwaluwe en heeft als doel een nieuw platform voor kunst in Hooge Zwaluwe en omstreken te zijn.


Nadat in 2003 de Culturele Kring Swalve haar activiteiten afsloot werd een jaar later door vier enthousiaste dorpsbewoners - Lieve Declerck, Clemens Wortel, Dick Heil en Dik van Beest - de Stichting ToonArt opgericht. Het jaar daarna, op10 oktober 2015, werd in het bijzijn van notaris Van Meerwijk uit Made de officiële akte tot oprichting van Stichting ToonArt ondertekend. De akte werd geheel belangeloos door de notaris opgesteld.

De focus van ToonArt ligt vanaf de start op het organiseren van originele en spraakmakende producties die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Door nieuw leven te blazen in de culturele belevenissen in Hooge Zwaluwe, wil ToonArt tevens dorpsbewoners op een andere manier met elkaar in contact brengen.

ToonArt is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bestuur en vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd voor de Stichting ToonArt in. De Stichting werkt volledig (100%) ten dienste van het algemeen nut. Dat betekent o.a. dat uw eventuele giften aftrekbaar zijn van de belasting en ook dat ToonArt geen erfbelasting of schenkbelasting hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen.

ToonArt zal vier maal per jaar een evenement organiseren waarin alle kunstvormen tot uiting kunnen komen. Muziek, poëzie of beeldende kunst zullen worden gebracht in één van de mooie openbare gebouwen die de dorpskern Hooge Zwaluwe kent. En waarom ook eens geen open huis? Een ode aan de muzen? De nacht van de poëzie? Na ieder evenement zal er gelegenheid zijn om gezellig en informeel onder het genot van een drankje en een hapje met elkaar na te praten. Op deze wijze wordt concreet invulling gegeven aan vriendschap door kunst en komen mensen nader tot elkaar.

Klik hier voor de statuten van de Stichting ToonArt
Klik hier voor de Privacyverklaring
Klik hier om een bericht aan ons te sturen

Klik hier voor het financieel verslag over 2012
Klik hier voor het financieel verslag over 2013
Klik hier voor het financieel verslag over 2014
Klik hier voor het financieel verslag over 2015
Klik hier voor het financieel verslag over 2016
Klik hier voor het financieel verslag over 2017
Klik hier voor het financieel verslag over 2018