Kunstexpositie en -veiling in de Graanschuur van molen Zeldenrust

Zaterdag 13 april 2013 organiseerde ToonArt in nauwe samenwerking met Vittorio Dorigo een kunstexpositie en -veiling in de Graanschuur bij molen Zeldenrust. Hieraan deden veel plaatselijke kunstenaars mee. Wij hebben werken gezien van Monique Dorigo, Sent de Vries, Marianne Wortel, Ad en Mineke Achterberg, Claudia van Lent, Ria Blommers, Marrie Mulder, Joost Theunissen, Addy de Laat, Bas Baggerman, Miranda Brouwers, Nicole Boogers en Vittorio Dorigo. En de opkomst was geweldig!

Om half vijf startte de veiling met enkele topstukken. Eric Orie deed het geweldig als veilingmeester en het resultaat was er dan ook naar. De opbrengst van (afgerond door ToonArt op) € 750,- komt geheel ten goede aan de Stichting Leergeld. Stichting Leergeld wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Hun motto is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen". Of dat nu in onderwijs, sport, muziek, kunst of anderszins is. Mede dankzij de kunstenaars en de kopers heeft ToonArt daar graag een steentje aan bijgedragen.


Klik hier voor foto's