Bezoek aan het Zwanenbroedershuis en Jheronimus Bosch Art Center in Den Bosch

Na alle drukte rondom de tentoonstelling van enkele originele werken van Jeroen Bosch in het museum, zijn wij naar twee andere plekken geweest om meer te weten te komen van het leven en werken van Jeroen Bosch.

Om 11.00 uur begonnen wij met de rondleiding in het Zwanenbroedershuis (http://www.zwanenbroedershuis.nl). Daar zagen wij een interessante film over Jeroen Bosch en zijn lidmaatschap van het genootschap. Doel van de broederschap is het bevorderen van vreedzame samenwerkende gemeenschappen en individuen. Zelf waren zij daar een goed voorbeeld van: voor de helft protestant en voor de helft katholiek hebben zij honderden jaren alle godsdienstoorlogen overleefd. Niet iedereen kon lid worden. Daarvoor moest je worden gevraagd en bovendien werd je geacht behoorlijk wat geld mee te brengen. Een strenge carrière selectie werd toegepast. Op zich een raadsel waarom Jeroen, die uit het relatief arm gezin Van Aken kwam, lid was. Via zijn rijke echtgenote? En zo leerden wij dat hij in wezen is misbruikt door zijn rijke echtgenote. Zij gaf zijn kunstwerken bijna voor niets weg aan haar vrienden en kennissen. De broederschap lijkt nog het meest op een soort van hedendaagse Rotaryclub: gevraagd worden lid te worden, geld meebrengen en goede dingen doen voor de arme mensen. Na deze rondleiding wandelden wij naar het Stadshotel Jeroen waar wij heerlijk hebben geluncht.

Daarna naar het JBAC (http://www.jheronimusbosch-artcenter.nl). Alle werken van Jeroen Bosch hangen daar, zij het in fotoprint of namaak. Ook hebben andere kunstenaars zich laten inspireren door hem en daar hangen genoeg voorbeelden van in de vorm van tekeningen of beelden. Wij hadden een enthousiaste en deskundige gids die bij enkele van de schilderijen uitgebreid toelichting heeft gegeven. Over de relatie van het geloof in de Middeleeuwen met allen lichte en duistere kanten van het werk van Jeroen Bosch, maar ook over het feit dat Jeroen Bosch tijdens zijn leven eigenlijk in Spaans grondgebied leefde en werkte en dat is nu net de reden waarom El Bosco als een Spaande artiest wordt gezien, terwijl Nederland hem onder de Nederlands kunstschilders schaart. De “ruzie” tussen het Prado in Madrid en de conservatoren van het Noord-Brabants Museum over het wel of niet authentiek zijn van de werken van Bosch is vandaagdedag nog niet geslecht. Wordt vervolgd! Rond de klok van 15.00 uur hebben wij op eigen gelegenheid nog lekker nagepraat. Het was een mooie en leerzame dag!

Rest ons u opmerkzaam te maken op de tentoonstelling in het MOTI in Breda: De Nieuwe Lusten. Zie http://www.motimuseum.nl/nl/tentoonstelling/nieuwe-lusten/. Daar ziet u o.a. een prachtig bewegend tableau gebaseerd op de Tuin der lusten. Lekker gaan genieten op de bank er voor.Klik hier voor foto's