Afscheid van de Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe

Zondag 22 september 2013 was er in de Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe een bijzondere bijeenkomst. ToonArt organiseerde een historisch en muzikaal afscheid van de kerk. Direct na de mis werd stilgestaan bij de historie van de kerk, die begin november definitief haar deuren sluit. Paul de Schipper sprak over het ontstaan van de Rooms Katholieke gemeenschap in Hooge Zwaluwe, de godsdienststrijd in de 17e eeuw, de schuurkerken en (na het aanleggen van het halve zolenlijntje) van de "strijd" tussen het hervormde Noorden en het katholieke Zuiden met de spoorbaan als scheidslijn. Hij sprak over de betekenis van de kerk voor het dorp en de directe omgeving. Velen hebben emotionele momenten gekend in de kerk. Hij sprak van trouwerijen, dopen en begrafenissen. Ook kerst- en carnavalsmissen of het zegenen van de dieren en het oogsten. Hij verluchtigde zijn verhaal met diverse beelden o.a een mooie foto van de kerk in 1938. Zijn verhaal werd omlijst door het blazersensemble Oh Toch Tonen uit Drimmelen.

De kerk was druk bezocht en vanzelfsprekend was de stemming bedrukt vanwege de sluiting. In de nazit werd er nog veel nagepraat. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Heldens de Laat Erfgoed Hooge Zwaluwe. Over de toekomst van de kerk is nog weinig bekend. Velen hopen op een goede bestemming van dit beeldbepalend gebouw aan de dijk van Hooge Zwaluwe.


Klik hier voor foto's